راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس

 • نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی1مقدمهبا توجه به اهمیت موضوع و میزان شیوع زیاد کرونا ویروس،در این راهنماتوصیه هایی تصویری در خصوص چگونگی استفاده از وسایل حفاظتی جهت کمک به مدیریت این مشکل در کلیه محیط های کاری که به واسطه شغلشان در تماس با افراد مشکوک یا قطعی ابتلا به این نوع ویروس می باشند، ارائه می شود که اجرای آن می تواند در کاهش بار این بیماری بسیار مفید باشد. سعیشده است تا اقدامات توصیه شده کنترلی کاملاً عملی باشد.اگرچه بسته به نوع شغل میزان ریسک و نوع اقدامکنترلی متفاوت خواهد بود با این حال همیشهاقدامات کنترل باید طبق سلسله مراتب کنترلی باشد. سلسله مراتب کنترلی شامل حذف خطر، جایگزینی، کنترل های فنی و مهندسی، اقدامات مدیریتی، وسایل حفاظت فردی جهت جلوگیری از مواجهه کارکنان و افراد در تماس می باشد که همیشه باید به ترتیبی که گفت عمل شود و اگر سطح بالاتر عملی نبود سراغ سطح پایینتر رفت.

هیچ برنامه حفاظت فردی بدون آموزش کارگران جهت استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردیکامل نخواهد بود. لازم است که کلیه کارگرانی که باید در شغل خود از این وسایل استفاده کنند،تحت آموزش قرار گیرند. برنامه آموزشی درخصوص وسایل حفاظت فردی باید حداقل موارد زیررا پوشش دهد:

 • چه زمانی استفاده از این وسایل لازم است-چه وسایلی لازم است
 • این وسایل چگونه باز و بسته، تنظیم و پوشیده می شوند
 • محدودیت های وسایل حفاظت فردی
 • نحوه مراقبت صحیح، نگهداری، عمر مفید و امحاء وسایل حفاظت فردی


علاوه بر کارکنان و کارگران و افراد در تماس ،سرپرستان و مدیران نیز باید از روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی آگاهی داشته باشند. افراد درگیر در امور مربوط به نگهداری، تعمیرات، آزمایش و انتخاب این وسایل نیز باید تحت آموزش قرار گیرند.

دامنه کاربرد:

این راهنمای اولیه به منظور کمک به کاهش مواجهه شاغلین با ویروس کرونا تهیه شده است.صرف نظر از خطرات خاص مواجهه با این ویروس، پیروی ازاقدامات بهداشتی میتواند به افراد در مواجهه کمک کند. این راهنما برای افرادی که با توجه به نوع شغل (مراقبتهای بهداشتی، کارکنان درتماس با اجساد، آزمایشگاه، خطوط هوایی، حفاظت مرزی، عملیات مدیریت پسماند و فاضلاب یا بازدید از مراکز یا به مناطق آلوده) در تماس با بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس می باشند، قابل استفاده می باشد.

مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی ( PPE) توصیه شده:

نوع PPE استفاده شده بسته به سطح پیشگیری در عفونت های استاندارد ، تماسی، قطره ای و هوابرد بسیار متنوع است. روش صحیح پوشیدن و درآوردن هر نوع از این وسایل باید به افراد آموزش داده شود.

1.  روپوش

 • تنه را از گردن تا زانوها، بازوها را تا انتهای مچ دستان بپوشاند و دور کمر پیچانده شود.
 • در پشت گردن و کمر گره میخورد

2. ماسک یا رسپیراتور

 • اتصالات ایمنی یا نوارهای الاستیک در وسط سر و گردن قرار دهید.
 • باند انعطاف پذیر را روی استخوان بینی وصل کنید.
 • صورت و زیر چانه را بطور مناسب پوشش دهید

3.عینک یا شیلد صورت

 • بر روی صورت و چشم ها و متناسب با آنها قرار بگیرد

4.دستکش ها

 • تا روی مچ را کامل بپوشاند و تا روی مچ بند روپوش هم ادامه داشته باشد

استفاده از روش های کار ایمن برای محافظت از خود و محدود کردن انتشارآلودگی

 • دست ها را از چهره خود دورنگه دارید
 • با سطوح لمس شده کمی در تماس باشید
 • دستکش ها را به هنگام پاره شدن یا آلودگی شدید عوض کنید
 • بهداشت دست را رعایت کنید

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی ( PPE) توصیه شده:

روش های مختلفی برای درآوردن ایمن PPEبدون آلوده کردن لباس، پوست یا  غشاهای مخاطی با مواد عفونی بالقوه وجود دارد. در اینجایک مثال آورده شده است.قبل از خارج شدن از اتاق بیمار، تمام وسایل حفاظت فردی،به جز ماسک اگر استفاده شده است، درآورید .ماسک را بعد از ترک اتاق بیمار و بستن درب، از صورت خود خارج کنید.PPEرا به ترتیب مراحل زیر درآورید

 • بیرون دستکش آلوده است.
 • اگر دستان شما هنگام درآوردن دستکش آلوده شده اند، بلافاصله دستان خود را بشویید یا از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • با استفاده از یک دست دستکشدار، قسمت کف دست دیگر را بگیرید و دستکش اول را از دست خارج کنید.
 • دستکش درآورده شده را با دستکش نگه دارید.(شکل اول از سمت چپ)
 • انگشتان دست بدون دستکش را زیر دستکش دست دوم در مچ دست ببرید و دستکش دوم را نیز خارج کنید.(شکل وسط)
 • دستکش را درون ظرف زباله قرار دهید • سطح خارجی عینک یا سپر صورت آلوده است.
 • اگردست شما در حین درآوردنعینک یا سپر صورت آلوده شد، دست های خود را بلافاصله بشویید و از یک ضدعفونی کننده دستاستفاده کنید.
 • با بلند کردن نوار پشت سر یا گوش، عینک یا سپر صورت را از پشت درآوردید.
 • اگر وسیله قابل استفاده مجدد است، در مخزن مشخص شده برای بازیافت مجدد قراردهید. در غیر این صورت، در یک ظرف زباله رها کنید


 • جلوی روپوش و آستین های آن آلوده است
 • اگر دست هایتان هنگام درآوردن روپوش آلوده شده است، فورا دستان خود را بشویید واز ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • بندهای روپوش را باز کنید و مراقب باشید که آستین ها هنگام رسیدن به بندها با بدن شما تماس نداشته باشد.
 • روپوش را ازگردن و شانه ها جدا کنید و فقط داخل روپوش را لمس کنید.
 • روپوش را وارونه بطوری که داخل آن رو به بیرون باشد جمع کنید.
 • بصورت فشرده شده و تا شده داخل ظرف زباله قرار دهید

 • قسمت جلوی ماسک آلوده است –دست نزنید.
 • اگر در حین برداشتن ماسک، دستان شما آلوده شد ،دست های خود را بلافاصله بشویید و از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 • ابتدا بندهایپایین ماسک را باز کنید وسپس بندهای بالاییو بدون لمس کردن جلویماسک،آن را از صورت جدا کنید.
  ماسک را در یک ظرف زباله قرار دهید

 • جلو و آستین های روپوش و قسمت بیرونی دستکش آلوده است.
 • اگر دستان شما هنگام درآوردن روپوش یا دستکش آلوده شد، بلافاصله دستان خود را با ضدعفونی کننده دست حاوی الکل بشویید.
 • جلوی روپوش را بگیرید و از بدن خود دور کنید تا بندها جدا شوند و فقط با دستان دستکش دار خارج روپوش را لمس کنید.
 • هنگام درآوردن روپوش، آن را تا کنید و بصورت یک بسته فشرده کنید.
 • همانطور که لباس را درمی آورید، به طورهمزمان دستکش رانیز درآوردید.فقط قسمت داخلی دستکش و روپوش رابا دست بدون حفاظت لمس کنید. لباس و دستکش را درون یک ظرف زباله قراردهید

6. بلافاصله بعد از درآوردن همه وسایل حفاظت فردی ،دست ها را بشویید یا از یک ضد عفونی کننده الکی استفاده کنید


این راهنمای اختصاصی برای کلیه شاغلین و افراد در تماس با بیماران مشکوک و مبتلا به ویروس کرونادر نظر گرفته شده است؛ جهت کسب اطلاعات عمومی و تخصصی بیشتربه سایر راهنماها نظیر راهنما های عمومی، محیطهای اداری، مرکز خدمات بهداشتی، مشاغل و محیط های خاص مراجعه کنید

منتشرشده در کرونا ویروس
دوشنبه, 04 فروردين 1399 13:25

حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا

راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونای 2019 برای محل‌های ورود

بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، که توسط ویروس کووید-۱۹ (19-COVID) ایجاد شده، برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین تشخیص داده شد. در روز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که این اپیدمی یک حالت اضطراری بهداشتی در سطح بین المللی می باشد. این مستند، توصیه های سازمان جهانی بهداشت (WHO) جهت کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی (PPE)، هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و هم در سطح جامعه و نیز موضوعات مرتبط با واردات این محموله ها را به طور خلاصه ارائه می کند. وسایل حفاظت فردی، دستکش، ماسک جراحی، عینک محافظ یا حفاظ صورت و گان، همچنین لوازمی که برای اقدامات ویژه مورد نیاز است، رسپیراتورها (از قبیل ماسک N95 یا FFP2 استاندارد یا معادل های آن) و پیش بند را شامل می شود. این مستند برای افراد دخیل در توزیع و مدیریت وسایل حفاظت فردی، مقامات بهداشت عمومی، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی و عموم مردم تهیه شده و هدف آن فراهم آوری اطلاعاتی در خصوص مناسب ترین موقعیت های استفاده از این وسایل است. به محض اینکه اطلاعات جدیدی فراهم شود، سازمان جهانی بهداشت نسبت به بروز رسانی این توصیه ها اقدام خواهد کرد.

روش های حفاظت در برابر بیماری کووید-۱۹

بر اساس شواهد موجود، ویروس کووید-۱۹ از طریق تماس نزدیک و ریز قطرات بین مردم منتشر می شود و انتقال هوابرد ندارد. افرادی که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا به کرونا هستند یا از این بیماران مراقبت می کنند، در معرض بیشترین خطر ابتلا هستند. روش های پیشگیری و کاهش آلودگی، به عنوان اقدامات کلیدی هم در سطح ارائه کنندگان خدمات و هم در سطح جامعه مطرح می شوند. مؤثرترین روش های پیشگیری در سطح جامعه شامل موارد زیر می شود: و رعایت مکرر بهداشت دست: اگر دست ها به وضوح آلوده نیستند با استفاده از یک محلول الكلى و اگر به وضوح آلوده
هستند، با استفاده از آب و صابون پرهیز از لمس چشمهای دهان و بینی رعایت بهداشت تنفسی از طریق پوشاندن عطسه و سرفه با آرنج بسته و یا داخل دستمال کاغذی و دفع بهداشتی دستمال کاغذی بلافاصله پس از استفاده
استفاده از ماسک جراحی در صورتی که علائم تنفسی دارید و شستن دست ها بعد از برداشتن ماسک و رعایت فاصله حداقل یک متری از افرادی که علایم تنفسی دارند.دقت شود در این مستند استفاده از ماسک برای افراد عادی تنها در صورت داشتن عطسه و سرفه توصیه شده است یعنی با هدف جلوگیری از آلوده کردن دیگران، آن هم با استفاده از ماسک جراحی نه ماسک N95

برای پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی و با هدف حفظ سلامت این افراد و نیز جلوگیری از انتقال عفونت توسط این افراد، اقدامات احتیاطی اضافی دیگری لازم است. این اقدامات احتیاطی برای پرسنلی که از بیماران مبتلا به بیماری کووید-۱۹ مراقبت می کنند، شامل استفاده مناسب از وسایل حفاظت فردی است که خود شامل انتخاب وسیله حفاظتی مناسب و آموزش در خصوص نحوه گذاشتن، برداشتن و دفع این وسایل می باشد.
چنانچه در دستورالعمل پیشگیری از عفونت و کنترل عفونت های تنفسی قابل اپیدمی و همه گیری در مراقبت های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت نیز قید شده، وسایل حفاظت فردی تنها یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از ابتلا به این عفونت می باشد. سایر این عوامل که به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می شود شامل اقدامات مدیریتی، محیطی و کنترل های مهندسی می شود.

اقدامات کنترلی مدیریتی :

شامل اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز برای روش های پیشگیری و کنترلی از قبیل زیر ساخت مناسب، توسعه سیاست های شفاف پیشگیری و کنترل عفونت، دسترسی آسان به تست های آزمایشگاهی، تقسیم بندی (تریاژ) مناسب بیماران، نسبت مناسب پرسنل به بیمار و آموزش پرسنل می شود.

هدف روش های کنترلی محیطی و مهندسی :

کاهش انتشار عوامل بیماریزا و کاهش آلودگی سطوح و اشیای بی جان می باشد. این روش ها عبارتند از فراهم آوری فضای کافی برای ایجاد حداقل یک متر فاصله بین بیماران و پرسنل و نیز اطمینان از فراهم بودن تعداد کافی اطاق های ایزوله با تهویه مناسب برای بیماران مشکوک یا قطعی کووید-۱۹ بیماری کووید-۱۹ یک بیماری تنفسی است که برخلاف ابولا از طریق ترشحات آلوده بدن منتقل نمی شود. به دلیل این اختلاف در روش انتقال، وسایل حفاظتی مورد نیاز برای کووید-۱۹ با آنچه برای ویروس ابولا لازم بود، تفاوت دارد. به طور خاص، در مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیازی به استفاده از رو لباسی (که گاهی به عنوان وسایل حفاظتی ابولا نامیده می شود) نیست.

در مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیازی به استفاده از رو لباسی (که گاهی به عنوان وسایل حفاظتی ابولا نامیده می شود) نیست.

زنجیره توزیع جهانی وسایل حفاظت فردی :

ذخیره جهانی وسایل حفاظت فردی بخصوص ماسک جراحی و ماسک ویژه تنفسی در حال حاضر کافی نیست و انتظار می رود ذخیره گان و عینک محافظ نیز ناکافی باشد. افزایش ناگهانی تقاضای جهانی منجر به این پدیده شده و نه تنها افزایش تعداد موارد بیماری کووید-۱۹، بلکه هراس و خرید و انبار کردن بی مورد این وسایل به دلیل ارائه اطلاعات غلط به مردم باعث دامن زدن به موضوع کمبود این تجهیزات در سطح جهانی شده است. ظرفیت موجود برای افزایش تولید این وسایل محدود است و قادر به رفع نیازهای فعلی برای ماسک نمی باشد، بخصوص چنانچه این وضعیت استفاده نابجا و گسترده وسایل حفاظت فردی ادامه یابد.

توصیه هایی برای دسترسی بهینه به وسایل حفاظت فردی :

با توجه به کمبود جهانی وسایل حفاظت فردی، استراتژی های زیر می تواند به بهینه سازی دسترسی به این وسایل کمک کنند


1. نیاز به وسایل حفاظت فردی را به حداقل برسانید:

با استفاده از مداخلات زیر می توان ضمن محافظت از پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی و سایر افراد در برابر ویروس کووید-۱۹، نیاز به وسایل حفاظت فردی را به حداقل رساند.

 • استفاده از پزشکی از راه دور (تله مدیسین) به منظور ارزیابی موارد مشکوک به بیماری کووید-۱۹، و در نتیجه کاهش نیاز به پرسنل مورد نیاز برای ارزیابی این افراد را مدنظر داشته باشید.
 • از موانع فیزیکی نظیر پنجره های شیشه ای یا پلاستیکی به منظور کاهش مواجهه با ویروس کووید-۱۹ استفاده کنید. این روش را می توانید در مکان هایی که بیماران برای اولین بار با آن ها تماس دارند از قبیل محل های تریاژ، پذیرش
  اورژانس یا پنجره داروخانه ها اعمال کنید.
 • ورود پرسنلی که درگیر مراقبت از بیماران کووید-۱۹ نیستند را به اطاق های این بیماران محدود کنید. امکان ارائه همزمان چند خدمت با یک بار ورود به اطاق بیمار را در نظر داشته باشید (برای مثال علائم حیاتی را می توان در زمان دادن دارو به بیمار چک کرد یا در زمان تحویل غذای بیماران می توان مراقبت های دیگر را همزمان انجام داد و برنامه ریزی کنید که کدام مراقبت ها باید در بالین بیمار ارائه شوند.

ایده آل آن است که اجازه ملاقات برای بیماران کووید-۱۹ وجود نداشته باشد، ولی اگر این کار مقدور نیست، تعداد عیادت کنندگان در محل هایی که بیماران کووید-۱۹ ایزوله شده اند را محدود کنید، زمانی که هر عیادت کننده می تواند بیمار را ملاقات کند را محدود نمایید و دستور العمل های شفاف در خصوص نحوه استفاده و دفع وسایل حفاظت فردی و رعایت بهداشت دست را تعبیه کنید تا ملاقات کنندگان خود را آلوده نکنند.

2. اطمینان حاصل کنید که استفاده از وسایل حفاظت فردی، منطقی و مناسب است

وسایل حفاظت فردی (PPE) باید بر اساس ریسک مواجهه (مثلا نوع فعالیت) و پویایی انتقال پاتوژن (برای مثال، تماس، قطره تنفسی یا آئروسل) استفاده شود. استفاده بیش از حد از وسایل حفاظت فردی تأثیر بیشتری بر کمبود تأمین این وسایل خواهد داشت. در نظر گرفتن توصیه های زیر ما را مطمئن می کند که استفاده از وسایل حفاظت فردی منطقی بوده است.

 • نوع وسایل حفاظت فردی استفاده شده هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بسته به شرایط کاری پرسنل و فعالیت
  آنها، متفاوت خواهند بود (جدول 1).
 • کارکنان مراکز بهداشتی درمانی که به طور مستقیم درگیر مراقبت از بیماران می باشند، باید از این وسایل حفاظت فردی استفاده کنند: گان، دستکش، ماسک جراحی و حفاظ چشم (عینک یا محافظ صورت).
 • به طور خاص، هنگام انجام روش هایی که تولید آئروسل می کنند (به عنوان مثال لوله گذاری داخل تراشه یا لوله گذاری نای، تهویه غیر تهاجمی، تراکئوستومی، احیای قلبی ریوی، تهویه دستی قبل از لوله گذاری، برونکوسکوپی)، کارکنان مراکز بهداشتی درمانی باید از ماسک های تنفسی خاص (رسپیراتور یا همان ماسک های N95، FFP2 ، یا استانداردهای معادل آنها)، محافظ چشم، دستکش و گان استفاده کنند، و اگر گان استفاده شده در برابر مایعات مقاوم نباشد، بایستی پیش بند نیز استفاده گردد.
 • در موردهای قبلی اضطراری بهداشت عمومی بیماری های تنفسی حاد، در صورت کمبود وسایل محافظتی، رسپیراتورها برای مثال N95 ، FFP2 ، یا استانداردهای معادل آنها) برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گرفته بودند . به عبارت دیگر یک رسپیراتور حین مراقبت از چندین بیمار با تشخیص یکسان بدون تعویض آن صورت می گرفته، و شواهد نشان می دهد که رسپیراتور ها در صورت استفاده طولانی مدت، همچنان اثر حفاظتی خود از پرسنل را حفظ می کنند. با این وجود، استفاده از رسپیراتور برای مدت زمانی بیش از ۴ ساعت می تواند منجر به ناراحتی فرد شده و بایستی از استفاده طولانی مدت از این وسایل اجتناب گردد .
 • در میان عموم مردم، افراد با علائم تنفسی یا آنهایی که وظیفه مراقبت از بیماران کووید-۱۹ را در خانه هایشان دارند، بایستی ماسک های جراحی را دریافت کنند.
  برای دریافت اطلاعات بیشتر، به مراقبت از بیماران مشکوک به عفونت کروناویروس جدید (کووید ۱۹) با علائم خفیف در خانه و مدیریت تماس های آنها مراجعه نمایید

برای افراد بدون علامت، استفاده از هیچ نوع ماسکی توصیه نمی شود. پوشیدن ماسک های جراحی در صورت عدم وجود علائم، ممکن است موجب ایجاد هزینه های غیر ضروری و هزینه خرید شده و احساس امنیت کاذب ایجاد کند که می تواند منجر به نادیده گرفتن دیگر اقدامات پیشگیرانه ضروری شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به توصیه در مورد استفاده از ماسک در جامعه، در حین مراقبت در خانه، و در مراکز مراقبت سلامت در زمینه شیوع کروناویروس جدید مراجعه کنید .

3. مکانیسم های مدیریت زنجیره تأمین وسایل حفاظت فردی را هماهنگ کنید

مدیریت وسایل حفاظت فردی بایستی از طریق مکانیسم های مدیریت زنجیره تأمین ملی و بین المللی هماهنگ شود که شامل موارد زیر می باشند ولی محدود به این موارد نیستند:

 • پیش بینی وسایل حفاظت فردی مورد نیاز در آینده بر اساس مدل های کمی که نیاز منطقی این وسایل در آینده را با اطمینان معقول مشخص نماید.
 • پایش و کنترل درخواست های وسایل حفاظت فردی از کشورها و تأمین کنندگان بزرگ
 • ترویج استفاده از یک رویکرد مدیریت درخواست متمرکز برای جلوگیری از انبار مجدد و اطمینان از پیروی دقیق از قوانین اساسی مدیریت انبار برای محدود کردن ضایعات، بیش انباری (موجودی بیش از حد) و گسیختگی انبار
 • پایش توزیع پایان به پایان وسایل حفاظت فردی

مدیریت محموله از کشورهای مبتلا (درگیر با کووید۱۹) :

استفاده و توزیع منطقی محموله های وسایل حفاظت فردی که از کشورهای مبتلا به کووید-۱۹ وارد شده یا به آن ها صادر می گردد، شامل توصیه های زیر می شود.

 • پوشیدن ماسک از هر نوعی در جابجایی این محموله ها از کشورهای مبتلا به کووید-۱۹ توصیه نمی شود.
 • استفاده از دستکش توصیه نمی شود، مگر برای حفاظت در برابر خطرات مکانیکی، مانند مواردی که ممکن است هنگام
  دستکاری سطوح زبر و خشن رخ دهد.
 • نکته مهم این است که استفاده از دستکش جایگزینی برای نیاز به رعایت بهداشت دست نمی باشد و باید همانطور که در بالا گفته شد، شستشوی دست بطور مکرر انجام شود.
 • هنگام ضد عفونی کننده وسایل یا بسته ها، هیچ وسایل حفاظت فردی اضافی فراتر از آنچه که به طور معمول توصیه می شود، لازم نیست. تا کنون هیچ اطلاعات اپیدمیولوژیکی مبنی بر اینکه تماس با کالاها یا محصولات ارسالی از کشورهای درگیر با کووید-۱۹ منبعی برای این بیماری در انسان باشد، فراهم نیامده است. سازمان جهانی بهداشت به پایش دقیق روی پیشرفت کروید -۱۹ ادامه خواهد داد و توصیه ها را در صورت لزوم به روز رسانی خواهد کرد.
منتشرشده در کرونا ویروس