شرایط جمع آوری ادرار 24 ساعته

هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ....) در ادرار طي 24 ساعت شبانه روز مي باشد.
دقیقا" طی 24 ساعت نمونه باید  جمع آوری شود.گالن هایی از سوی آزمایشگاه به همین منظور در اختیار شما قرار می گیرد كه بعضی از آنها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد می باشد. حتما نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی كرده یا آنها را بو كنید .
هیچگاه از ظروفی غیر از ظرف هایی كه آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد  برای جمع آوری ادرار 24 ساعته استفاده نكنید .

دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته (مخصوص مراجعین)

 • این دستورالعمل را در آزمایشگاه بهبد مطالعه نمایید و هر سوالی داشتید از پرسنل نمونه‌گیری بپرسید.
 • روی ظرف برچسبی هست که باید قد و وزن شما روی آن ثبت شده باشد. دقت نمایید این برچسب مخدوش نشود.
 • ہر طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید و از مصرف زیاد مایعات خودداری کنید.
 • زمان شروع و خاتمه 24ساعت را روی برگه نصب شده روی ظرف ثبت نمایید.
 • کل ادرار مثانه خویش را قبل از زمان شروع 24ساعت تخلیه نمایید(این نمونه را در ظرف جمع آوری نکنید).
 • بعد از تخلیه ادرار زمان را یادداشت نمایید و از این پس تا 24ساعت از زمان یاداشت شده تمام ادرار خویش را داخل ظرف جمع آوری نمایید.
 • آخرین ادرار باید راس 24ساعت از زمان تخلیه اولیه جمع آوری گردد.
 • بعضی از ظروف حاوی اسید به عنوان نگهدارنده هستندکه می تواند باعث آسیب به ناحیه تناسلی شما شود به این دلیل از ادرار کردن مستقیم داخل ظرف جمع آوری خودداری کنید. ظرفی که برای جمع آوری اولیه و انتقال به ظرف اصلی انتخاب می‌کنید دهان گشاد و به اندازه کافی حجیم باشد که کل ادرار تخلیه شده در آن جا شود.
 • عدم جمع آوری حتی مقدار اندک ادرار می‌تواند نتایج به دست آمده را نامعتبر و اشتباه سازد به این دلیل توجه کنید هیچ مقداری از ادرار 24ساعته از دست ندهید .
 • ظروف که برای جمع آوری ادرار 24 ساعته در آزمایشگاه بهبد به شما تحویل داده می شود یکبار مصرف و تمیز هستند بنابراین می‌توانید در موارد نیازمند نگهداری یخچال آن را به راحتی در یخچال بگذارید در این موارد حتما درب ظرف را محکم نمایید.
 • در مواردی که دو ظرف ادرار 24ساعته دارید در دو روز مختلف اقدام به جمع­ آوری دو نمونه نمایید و هر ظرف را بعد از جمع آوری در همان روز تحویل آزمایشگاه بهبد دهید(از نگهداری ظرفها و تحویل آنها با هم خودداری نمایید).
 • ادرار 24ساعته که در همان روز جمع آوری، تحویل داده نشود از طرف آزمایشگاه بهبد دریافت نخواهد شد و نیازمند نمونه گیری مجدد است.
 • برای تحویل، نمونه را در محل قرار دادن نمونه در دستشویی اسکن نمایید فیش دریافت کرده و فیش را تحویل بخش پذیرش نمایید.
 • اگر حجم ادرارتان بالاست، دو ظرف ادرار 24ساعته از آزمایشگاه بهبد درخواست نمایید.
 • در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس كودكان ودر جای خنك ( ترجیحا" در یخچال ) نگهداری شده و بلافاصله پس از اتمام كار به آزمایشگاه بهبد تحویل داده شود .