پرسش و پاسخ متداول (1)

اکثر بانوانی که تهوع صبحگاهی دارند، نباید نگران باشند، زیرا طی دوره بارداری، فرزندتان به اندازه کافی مواد مغذی دریافت خواهد کرد. اما به دنبال راهی باشید که بتوانید برای احساسی بهتر و عملکردی مطلوب به خودتان کمک کنید. {slider حالت تهوع صبحگاهی در مادران باردار چیست؟} حالت تهوع صبحگاهی…