آمادگی قبل از آزمایش (3)

شرایط جمع آوری ادرار 24 ساعته هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ....) در ادرار طي 24 ساعت شبانه روز مي باشد. دقیقا" طی 24 ساعت نمونه باید جمع آوری شود.گالن هایی از سوی…
ارائه نمونه صحیح به آزمایشگاه برای نتیجه درست بسیار مهم و مفید است ؛ در این مقاله به دستورالعمل ها و آمادگی های لازم برای انجام آزمایش های مهم و رایج در آزمایشگاه بهبد می پردازیم . دستورالعمل برای آزمایش قند خون : بعد از اینكه نمونه خون ناشتا از…
داشتن اطلاعات در مورد آمادگی آزمایش بسیار مفید و لازم است و رعایت نكاتی فبل از انجام بیشتر آزمایش ها ضروری است كه اگر به خوبی به انها توجه شود موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می شوند . مسئله ناشتایی پرسشی است كه پیش از دیگر سئوالات از سوی…